Op onze wijnen en geleverde producten zit 100% (proef)garantie en is de wettelijke garantie van toepassing. Dit betekent dat de door ons geleverde wijnen en overige producten moeten beantwoorden aan de kwaliteit die u er redelijkerwijs van mag verwachten. In geval van non-conformiteit, dit betkent dat de wijn kwalitatief niet in orde of niet beantwoordt aan datgene wat u er redelijkerwijs van mag verwachten, dan kan deze zonder meer geretouneerd worden. We ruilen de wijn of geleverd product kosteloos om voor een door u gekozen alternatief. U heeft bovendien het recht de door u bestelde wijn of het door u bestelde product binnen 14 dagen en zonder opgaaf van reden te retourneren. 

De overeenkomst met u aangegaan als klant kan herroepen worden d.m.v het volgende formulier: formulier-herroeping-consumentenkoop
Uw melding van gebruikmaking van het herroepingsrecht zal per omgaande schriftelijk aan u bevestigd worden.
Na ontvangst heeft u 14 dagen de tijd om ons te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht. Nadat u aan ons kenbaar heeft gemaakt gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient u binnen 14 dagen de door ons geleverde wijnen en/of geleverde producten te retourneren. Het reeds betaalde bedrag, inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending, wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na retournering van de bestelde wijnen of nadat u als klant heeft aangetoond dat de wijnen zijn teruggezonden, op uw rekening teruggestort. 
Retourzendingen zijn kostenloos in geval van non conformiteit of binnen de gestelde termijn van 14 dagen. Indien wij buiten proportionele kosten moeten maken om de kwaliteit van de wijn te beoordelen, en de claim blijkt onterecht, behouden wij het recht voor om kosten in rekening te brengen In alle overige gevallen berekenen wij € 5,95 transportkosten voor het retourhalen van de wijnen en/of producten. 
U bent als klant verantwoordelijk voor eventuele schade aan geleverde producten indien u meer handelingen onderneemt dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de kwaliteit van het prodct te beoordelen. De waardevermindering zal in dit geval in rekening worden gebracht.
U heeft als klant het recht geleverde wijn en/of producten zonder melding vooraf aan ons te retourneren.U dient een (eigen) verklaring  in te sluiten dat het een retour betreft of het formulier-herroeping-consumentenkoop. De aan ons geretourneerde goederen zullen dan per omgaande aan u terugbetaald worden.

Deze webshop maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken. Bekijk ons cookiebeleid.
http://ad.360yield.com/pixel?type=img&id=7473